Lørdag den 27. februar.
Gratis smørrebrød fra kl. 13.00.

Generalforsamlingerne starter kl. 14.00.
Dagsordener iflg. vedtægterne for de forskellige foreninger. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingerne, sendes på mail til den respektive formand – senest 8 dage inden generalforsamlingerne.

Der er dejligt GRATIS smørrebrød til alle, men KUN hvis man tilmelder sig i forvejen. Dette gøres til Dorthe Petersen på tlf.: 22 55 98 99. Sidste frist d.22. februar.
 Efter denne dato kan man stadig deltage i generalforsamlingerne – men der er ikke reserveret brød.

I år prøver de 3 foreninger sig med en samlet generalforsamling, dette har været i støbeskeen i mange år og nu skal det endelig være. På denne måde kan foreningerne samle informationerne og der vil være mulighed for at få svar på stort set alle relevante spørgsmål.
Det er også tidspunktet hvor bestyrelserne aflægger deres årsberetning, så hvis du er nysgerrig for at vide hvad der er sket i forgangne år, og hvad man har af planer i det kommende, så mød op i hallen og støt de lokale kræfter – måske har du lige den idé man sidder og venter på.

Der er også valg til de respektive bestyrelser.
Bevtoft UIF har 4 poster på valg
Bevtoft Hallen har 3 poster på valg og det samme har Støtteforeningen.
Alle foreninger håber på stort fremmøde og opbakning, så foreningerne kan fortsætte deres gode arbejde.

Med venlig hilsen

Bevtoft Ungdoms og Idrætsforening:  
davy@bbsyd.dk

Bevtoft Hallen:  
flemming_matthiesen@bbsyd.dk

Støtteforeningen for BUIF:  
jminke79@gmail.com