BEVTOFT VANDVÆRK

Bevtoft Vandværk er et brugerejet andelsselskab, med en bestyrelse på 5 personer plus suppleanter og revisor. Den daglige drift og tilsyn varetages af en certificeret vandværkspasser.

Gennem ca. 45 kilometer rørledninger leveres vand til 385 husstande beliggende i – og omkring, Bevtoft by, Hjartbro området, dele af Neder Jerstal, Kongenshede og en del af Galstedvej. Vandværket er oprindelig etableret i 1939, renoveret og udbygget i 1976 og renoveret igen i 2005. Råvandet indvindes fra tre boringer beliggende ved vandværket, fra disse boringer har vi tilladelse til at indvinde 80.000 kubikmeter /år og med et årligt behov omkring 45.000 kubikmeter/år er vi rent lovmæssigt dækket godt ind, både nu og i fremtiden. Vores indvindingstilladelse skal fornyes i år 2020.

For at sikre den bedst mulige vandkvalitet og en rationel drift, sker der løbende opdateringer, udbygning og kontrol af værkets tekniske installationer. En del af ledningsnettet er af ældre dato og trænger til udskiftning og renovering – et arbejde der nu (2014) er sat i gang.


www.bevtoft-vand.dk