Bevtoft Borgerforening af 1950

Foreningen er stiftet i 1950, og er en upartipolitisk forening.

Dens formål er, at varetage byens borgeres interesser såvel udadtil som indadtil, og til en hver tid at fremme byens udvikling og forskønnelse, med de midler som den har til rådighed.

Foreningen har været medvirkende til, at Gelsåen er kommet tilbage til den snoning den oprindelig havde, og igennem de seneste år, har den med økonomisk støtte fra private samt firmaer både i og uden for byen.

Borgerforeningen står for byens flagallé, afholder Skt. Hans, Julemandsvækning, grundlovsdag og opsætter julebelysning.

Bestyrelsen sætter flagene op på indfaldsvejene, når der er konfirmation i byen, og på grundlovsdagen når der afholdes møde i præstegårdens have.

Idrætsforeningen og Ringriderforeningen må benytte alleen, men de skal selv sætte den op.


Bestyrelsens medlemmer er:


Formand: Marie Prinds Tjørnevænget 30
bevtoft.borgerforening@gmail.com 61794094

Næstformand: Davy Jensen Buen 15
davy@bbsyd.dk 21254560

Sekretær: Marianne Juhl Møllevænget 6
mrjuhl@bbsyd.dk 60124247
    
Kasserer: Ingrid Danstrup Rosenvænget 6
ingrid@6541.dk 40119249

Medlem: Bent Bruun Parkvej 12
bbparkvej12@gmail.com 22278920

Medlem: Jens Hansen Møllebakken 1
hansen.dk1973@hotmail.com 24962314

Medlem: Simon Juhl Åvænget 57
simon-juhl@post.tele.dk 21777245

Suppleant Allan Bjerre
allan@bevtoft.dk

Suppleant
Edmund Holm