BEVTOFT BØRNEHAVE MYRETUEN   

Børnehaven Myretuen, der er en selvejende institution, er p.t. normeret til 55 børn, der er fordelt på 3 grupper. 

Børnene er i alderen 2 til 6 år og er ikke aldersopdelte.
Huset er på 420m2 og ligger midt på en stor legeplads. 

Børnehaven er åben på disse tidspunkter:
Mandag – onsdag : 6:30 – 16:30
Torsdag                   : 6:30 – 17:00
Fredag                     : 6:30 – 16:00 

Vi har sportshal og idrætsbaner som nabo, hvilket vi benytter os meget af.
I løbet af året køres flere projekter på tværs af grupperne ligesom der er mange traditioner, der holdes i hævd.
Bevtoft Børnehaveforening fungerer som støtteforening til Børnehaven Myretuen. – Alle kan blive medlem af denne forening.