Bevtoft Lokalhistorisk arkiv

Arkivets formål er at vække og nære interesse for sogne historie. Dette formål søges opnået ved at holde foredrag, udflugter og lign, samt ved at drive og opretholde et arkiv.
Arkivet indsamler, registrerer og opbevarer arkivalier, manuskripter, billeder, kort, filmoptagelser, lydoptagelser m.m. vedrørende Bevtoft sogne.
Under hensyn til beskyttelse af privat livets fred og indgående aftaler ved aflevering gøres materialet tilgængeligt for alle interesserede.
Det indsamlede materiale betragtes som offentlig ejendom og dets forbliven som sådan garanteres.