BEVTOFT RINGRIDERFORENING

Ringridning er en del af den sønderjyske kultur og Bevtoft Ringriderforening er stiftet 1928. 

Foreningen er åben, så alle kan blive medlem og deltage i ringridninger. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer, der vælges på generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned. 

Ringridningen afholdes hvert år i maj måned og der rides 24 gange efter en 25 mm ring i 5 forskellige aldersgrupper. Ryttere, der tager alle 24 ringe deltager herefter i konge omridningen, dog ikke børn under 14 år.


Kontakt: Oge Kjeldstrøm tlf. 7451 4432