Forsamlingshuset

Hobbyudstilling, Forsamlingshusets Venner